PRACOVNÉ POZÍCIE

Neustále tu vznikajú nové pracovné príležitosti na rôznych pozíciách vo všetkých výrobných oblastiach. Ponúkame pracovné príležitosti pre ľudí nielen so skúsenosťami v automobilovom priemysle, ale aj pre neskúsených výrobných pracovníkov, ktorým poskytujeme odborné zaškolenie v modernej tréningovej akadémii. Tu vám naši kvalifikovaní školitelia pomôžu nájsť si svoju kariérnu cestu, objaviť svoje silné stránky a zistiť ktorá oblasť výroby bude najlepšie vyhovovať vašim predpokladom a schopnostiam.

POZRITE SI PRÁVE OTVORENÉ PRACOVNÉ POZÍCIE A PRIHLÁSTE SA Pozrite si ponuku
PRÍLEŽITOSTI VO VÝROBE Zistite viac

2800 nových pracovných miest do roku

Inžiniering a výroba

Luxusný dizajn a vynikajúce technické prevedenie našich vozidiel sú obdivované na celom svete. Jazda v nich poskytuje neuveriteľný zážitok a byť súčasťou tímu, ktorý tieto automobily vyrába je ešte vzrušujúcejšie.

Operátori výroby

Ak sa k nám pridáte ako operátor výroby, sa budete priamo podielať na výrobe vozidiel. Vašou snahou, úsilím a pozornosťou k detailom dopmôžete vyrobiť a dodať luxusné vozidlá svetovej triedy.

Pracovné príležitosti

Kvalifikovaní robotníci

Špecializované zručnosti a odborné znalosti nám pomáhajú dodať naše výnimočné vozidlá rok čo rok. Naše prelomové technológie a inovatívne postupy sú hnacou silou nášho úspechu po celom svete. Slúžia na udržanie tempa s rýchlym rastom požiadaviek zákazníkov. Tím kvalifikovaných robotníkov zabezpečuje že naše vozidlá sa vyrábajú podľa najprísnejších noriem a štandardov.

Pracovné príležitosti

Projektové inžinierstvo

Pri práci s našim tímom projektových inžinierov budete plánovať a zavádzať výrobu ďalšej generácie vozidiel Jaguar a Land Rover a formovať budúcnosť našej organizácie.

Pracovné príležitosti

Manažment kvality

Tu uplatníte spojenie znaleckých vedomosti v oblasti diagnostiky, inovatívnych riešení problémov a pochopenia celého odvetvia riadenia kvality. Kvalita vo výrobe je hnacou silou, ktorá nám pomáha docieliť naše ambície teraz aj v budúcnosti.

Pracovné príležitosti

Logistika

Náš logistický tím zaistí, že každá súčiastka je pripravená, každé vozidlo je dodané a každý dodávateľ je pripravený zabezpečiť neustále rastúce nároky v odvetví.

Pracovné príležitosti

Zavádzanie nových modelov

V dôsledku otvorenia nášho nového výrobného závodu ako aj našich ambícií expandovať na ďalšie trhy náš nábehový tím pripravuje viac výrobných liniek než kedykoľvek predtým.

Pracovné príležitosti

Výroba

Úroveň našich výrobných procesov je nastavená tak vysoko, že je pre iných výrobcov len veľmi ťažko dosiahnuteľná. Vďaka revolučnej technológii a inovatívnemu mysleniu sú naše podmienky vo výrobe jedny z najvyspelejších v priemysle. Keď budete pracovať na oddelení výroby budete mať možnosť zaistiť, aby také aj zostali.

Pracovné príležitosti

Podporné oddelenia

Od oddelenia správy budov po nákup. Od personálneho oddelenia po IT. Od finančného oddelenia po marketing a predaj. Každá úloha v podporných oblastiach nášho podnikania poskytuje unikátne možnosti ovplyniť automobilový svet.

Administratívna podpora

Ak sa pridáte k nášmu administratívnemu oddeleniu, budete mať dôležitú úlohu pri poskytovaní podpory a pomoci manažmentu, aby sme vytvorili špičkový zážitok pre našich zákaznikov a zároveň tak prispeli ku globálnemu úspechu našej spoločnosti

Pracovné príležitosti

Ochrana majetku a bezpečnosť

Náš tím pre ochranu majektu sa stará o bezpečné prostredie pre našich zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov. Chráni nielen majetok spoločnosti ale aj nehnuteľnosti, dôverné informácie, výrobky a dobré meno spoločnosti. Podporuje proaktívny prístup k ochrane biznisu a majetku spoločnosti.

Pracovné príležitosti

Financie

V našej spoločnosti sú financie v centre pozornosti a ovplyvňujú všetky naše aktivity. Finančný tím zodpovedá za kontroling, reporting a celkové príjmy a výdavky vo všetkých oblastiach podnikania. Rozhodnutia, ktoré spravíte ako súčasť finančného tímu ovplyvnia nielen naše činnosti ale v konečnom dôsledku budú mať dopad na biznis.

Pracovné príležitosti

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V našej spoločnosti sú financie v centre pozornosti a ovplyvňujú všetky naše aktivity. Finančný tím zodpovedá za kontroling, reporting a celkové príjmy a výdavky vo všetkých oblastiach podnikania. Rozhodnutia, ktoré spravíte ako súčasť finančného tímu ovplyvnia nielen naše činnosti ale v konečnom dôsledku budú mať dopad na biznis.

Pracovné príležitosti

Ľudské zdroje

Práca na HR oddelení v Jaguar Land Rover znamená, že budete zamestnávať a školiť výnimočných ľudí, ktorí nám pomôžu rozvíjať našu spoločnosť. Budete sa podielať na vytváraní vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľom. Podporovanie motivácie a angažovanosti našich zamestnancov je kľúčová misia HR oddelenia.

Pracovné príležitosti

IT

Naša inovatívna technológia je to, čo nás odlišuje od ostatných. Bez oddelenia IT sa naše podnikanie nemôže vyvíjať a preto pracovať v našom IT tíme znamená, že budete mať skutočný vplyv na každú stránku nášho pôsobenia.

Pracovné príležitosti

Právne oddelenie

Právne oddelenie hrá podstatnú úlohu v našom rozvoji. Ich zodpovednosťou je zaistiť, aby sme sa riadili platnou legislatívou hľadajúc možnosti robiť veci lepšie.

Pracovné príležitosti

Marketing a predaj

Pri práci v marketingovom tíme budete v prvej línii pri plánovaní globálnej expananzie na nové trhy. Zaistíte, že po celom svete naše vozidlá opustia výrobné linky hladko do rúk zákazníkov, ktorí ich očakávajú.

Pracovné príležitosti

PR

Misiou PR tímu je udržiavať našu vynikajúcu reputáciu a zaistiť atraktívnosť našej spoločnosti na globálnej úrovni. Od uvedenia nových modelov vozidiel na autosalónoch až do rúk zákazníkov je našou prioritou pútavá a zrozumiteľná komunikácia.

Pracovné príležitosti

Nákup

Naše vozidlá neustále posúvajú hranice toho, čo sa považovalo v automobilovom odvetví za nemožné. Je to zásluhou našich nákupcov, ktorí venujú pozornosť detailom, a uplatňujú svoje schopnosti a skúsenosti tak, aby nám pomohli dodať naše preslávené vozidlá vybavené prelomovou technológiou.

Pracovné príležitosti